SCIMED Biotechnologies

Česká společnost Scimed Biotechnologies se podílí na boji s nemocí COVID – 19. Ve spolupráci s MZ provádí antigenní plošné testování obyvatel ČR a testuje metodou RT PCR ze vzorků z horních cest dýchacích získaných výtěrem nosohltanu. Navíc vyrábíme ústní ochranné roušky s nanovlákennou membránou s filtrační účinností FFP2.

Online obchod s produkty Scimed Biotechnologies
Antigenní testy
PCR testy

Nabízíme antigenní a PCR testování COVID-19

Naše laboratoř testuje metodou RT PCR ze vzorků z horních cest dýchacích získaných výtěrem nosohltanu. Tato metoda detekuje genetický materiál viru SARS-Cov-2. Jsme schopni odhalit přítomnost viru i u pacientů, u kterých se ještě neobjevily příznaky.

Zajistíme zdravotnický odběrový tým k odběru vzorků u Vás ve firmě. Testování zaměstnanců na přítomnost SARS-CoV-2 lze zahrnout do nákladů na pracovně lékařskou službu, která je daňově uznatelným nákladem.

800 225 229 (08:00 – 17:00)