SCIMED Biotechnologies

Aktualizace smluvních podmínek ze dne 1.3.2023

  1. Aktualizace se týká všech osob s platnou smlouvou o spolupráci uzavřenou se společností Scimed biotechnologies, s.r.o. (dále jen Scimed).
  2. Aktualizace zahrnuje oznámení o nové žádance a nově nabízených testech.
  3. Scimed nově nabízí svým klientům vybrané testy z portfolia LABOKLIN s. r. o (dále jen Laboklin). Součástí aktualizace smluvních podmínek je transfer vzorků do Laboklin, který je zprostředkován a na náklady Scimed.
  4. Pro rozlišení testů, které zprostředkovává Scimed, VediLab a Laboklin platí následující označení: na žádance platné od 1.3.2023 testy označené zeleně zprostředkovává Scimed, testy označené kurzívou zprostředkovává VediLab, testy neoznačené zprostředkovává Laboklin. Dopravu ve všech případech zajišťuje Scimed.
  5. U testů, které zprostředkovává VediLab nebo Laboklin pro Scimed, si Scimed vyhrazuje právo prodloužení lhůty dodání testů z 24 hodin na 72 hodin, pokud není uvedeno jinak. V případě, že byl vzorek přijat v laboratoři v pátek, budou výsledky odeslány zadavateli následující pracovní den.