SCIMED Biotechnologies

Aktualizace smluvních podmínek k 12.9.2023

Informační SMS zprávy

Od 12.9.2023 nebude odesílána informační SMS zpráva o přijetí vzorků do laboratoře. Funkce SMS zprávy o odeslání výsledků na e-mailovou adresu žadatele však zůstane zachována.

Lhůta dodání výsledků PCR testů

Upravuje se lhůta dodání výsledků PCR testování prováděných v laboratoři SCIMED. Lhůta pro tato PCR bude nyní 48 hodin (u vzorků přijatých laboratoří ve dnech pondělí–čtvrtek), výsledky PCR testování u vzorků přijatých v pátek (nebo poslední pracovní den) budou zasílány následující pracovní den. Ostatní PCR testování prováděné ve smluvních laboratořích podléhají dodací době výsledků těchto smluvních laboratoří (tato lhůta je z pravidla 72 hodin).

Odesílání výsledků a komentáře

Výsledky laboratorních vyšetření budou odesílány jednorázově nebo ve dvou podobách. První odeslání výsledkového listu na e-mail žadatele bude uskutečněno okamžitě po změření bez komentáře odborníka (VŠ pracovník nebo garant). Druhé odeslání výsledkového listu bude uskutečněno s komentářem odborníka, který se vyjádří k výsledkům a technikáliím měření vzorku. Tato aktualizace je z důvodu minimalizace časové prodlevy. Pokud bude výsledkový list v prvním odeslání obsahovat vyjádření odborníka, výsledkový list nebude odesílán dvakrát.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]