PROFIL FIRMY A NÁŠ TÝM

O SCIMED Biotechnologies

O SCIMED Biotechnologies

Scimed Biotechnologies s.r.o. je česká biotechnologická společnost založená v roce 2018, sídlící v Praze. Zabýváme se jak výzkumem v oblasti buněčné terapie a regenerativní medicíny, tak i laboratorní diagnostikou detekující přítomnost nového typu koronaviru (SARS-COV-2) neboli COVID 19. Od roku 2020 jsme také nestátním zdravotnickým zařízením a jednou z prvních laboratoří pověřených Státním zdravotním ústavem (SZÚ) pro diagnostiku SARS-COV-2.

Naše laboratoř

Laboratoř Scimed je vybavena moderními technologiemi, které nám pomáhají zajistit vysoký standard pro laboratorně – klinickou diagnostiku a výzkum. Náš tým je tvořen specialisty s mnohaletou zkušeností. Tito specialisté jsou špičkami ve svém oboru a jejich odbornosti jsou zaštítěny kódem 802.

Naše laboratoř úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady.

Odběrová místa

Máme více než 20 odběrových míst po celé České republice a neustále se rozrůstáme. Všechna odběrová místa lze nalézt zde.

Testování pro firmy, úřady, obce, školy a další instituce

Zajistíme zdravotnický odběrový tým k odběru antigenních nebo PCR testů ve vaší firmě, škole nebo jiné instituci. Testování zaměstnanců na přítomnost SARS-CoV-2 lze zahrnout do nákladů na pracovně lékařskou službu, která je daňově uznatelným nákladem. Pro více informací pište na testy@scimed.cz (Je účtován poplatek za cestovné – za každý výjezd týmu – ve výši 3 000 Kč do 100 km a 6 000 Kč nad 100 km.)

Testování společností Scimed Biotechnologies, s.r.o.? Od začátku dobrá spolupráce, ochota přizpůsobit se našim provozním potřebám, příjemné administrátorky i sestřičky. Za nás spokojenost.

Šárka ČechováAFC Servis DC, a.s.

S přístupem firmy, celkovou organizací testování jsme velice spokojeni, zvláště pak ochotou a profesionalitou jednotlivých pracovníků testovacího místa.

Helena HauzírkováČVUT Děčín

Testování proběhlo profesionálně, bez prodlev a všichni byli maximálně vstřícní při odběrech i při vzájemné komunikaci. Ocenili jsme rychlost a profesionalitu odběrového týmu.

Jan Aubrechtvedoucí oddělení nákupu

Spolupráce se společností Scimed je příkladná. Zajišťují pro nás testování zaměstnanců, pomohli nám operativně vyřešit problém, na dobré úrovni je komunikace i samotná služba.

Jan Papajanovskýstarosta města

Jsme velmi spokojeni s externím poskytovatelem testování na Covid-19, firmou SCIMED Biotechnologies s.r.o.

Ing. Miroslav Sedláčekvýkonný ředitel