SCIMED Biotechnologies

Scimed biotechnologies, s.r.o. je biotechnologická založená v roce 2018 s cílem spojit výzkum a vývoj v oblasti buněčné terapie a regenerativní medicíny. V roce 2019 společnost Scimed v rámci vývoje vyvinula jedinečnou kosmetickou řadu Allstem.®, která vznikla spojením nejnovějších poznatků aplikovaného výzkumu v oblasti kmenových buněk a regenerativní medicíny a dlouhodobých zkušeností švýcarského výrobce kosmetiky microsTECH.

Unikátností produktů řady Allstem.® je komplex bioaktivních látek získávaných „cell-free“ přístupem. Tento přístup dovoluje zakoncentrování účinných a tělu přirozených látek, nesoucích vlastnosti a znaky kmenových buněk včetně buněčných exosomů, které přirozeně podporují tělu vlastní regenerační mechanismy. Na základě výzkumu společnosti Scimed a podle nejnovějších vědeckých poznatků, kmenové faktory přirozeně urychlují fyziologické a imunologické procesy esenciální pro regeneraci tkání a hojení ran. Exosomy zabraňují nadbytečnému jizvení tkáně a dovolují tak obnovit funkci orgánu a jeho omlazení.

Ambicí společnosti Scimed je inovativním způsobem aplikovat poznatky výzkumu do sféry zdravotnictví. Společnost Scimed plánuje rozvíjet své bohaté poznatky v produkci kmenových faktorů a exosomů, a vyvíjet produkty s rozsáhlým využitím nejen ve zdravotnictví.

Laboratoř společnosti Scimed je také vedena jako nestatní zdravotnické zařízení, která jako jedna z prvních odpověděla na výzvu státu při pandemii nového typu koronaviru SARS-CoV-2 a umožnila občanům testování po celé České republice. Společnost provozovala více než 20 stálých odběrových míst a zajišťovala mobilní testování ve firmách, obcích, školách a dalších institucích. V rámci odbornosti lékařské mikrobiologie společnost Scimed nabízí standardní bakteriologické a virologické vyšetření. Od roku 2022 společnost také nabízí veterinární diagnostické služby, poskytuje expertní analýzu v oblasti hemoanalýzy, biochemie, sérologie a molekulární diagnostiky.

Laboratoř společnosti Scimed je také vedena jako nestatní zdravotnické zařízení, která jako jedna z prvních odpověděla na výzvu státu při pandemii nového typu koronaviru SARS-CoV-2 a umožnila občanům testování po celé České republice. Společnost provozovala více než 20 stálých odběrových míst a zajišťovala mobilní testování ve firmách, obcích, školách a dalších institucích. V rámci odbornosti lékařské mikrobiologie společnost Scimed nabízí standardní bakteriologické a virologické vyšetření. Od roku 2022 společnost také nabízí veterinární diagnostické služby, poskytuje expertní analýzu v oblasti hemoanalýzy, biochemie, sérologie a molekulární diagnostiky.