Odborná činnost

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

Naše R a D  oddělení pozorně sleduje a analyzuje světový vývoj a nové trendy v oblasti regenerativní medicíny a buněčné terapie. Spolupracujeme s předními akademickými pracovišti a vyhledáváme vhodné příležitosti pro transfer nejnovějších poznatků aplikovaného výzkumu do lékařské praxe. Konečným cílem je vytvoření portfolia produktů, které splňují nejnáročnější požadavky na jejich použití v humánní a veterinární medicíně.

V současné době náš výzkum a vývoj probíhá v následujících oblastech:

  • produkty založené na bázi mezenchymálních kmenových buněk z tukové tkáně, kostní dřeně a tkáně pupečníku;
  • bio- a nanomateriály;
  • metody kryokonzervace biologických materiálů
Smluvní výzkum

Nalezneme řešení i pro váš projekt:

Zhodnotíme projekt z hlediska technického, marketingového i obchodního. Pomůžeme zformulovat strategii, plán projektu a zajistíme project management. Dovedeme váš projekt až do úspěšného cíle, který bude definován zvolenou exit strategií.